دانلود ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان -کامل و جامع

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان ببرید

مقاله ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

چکیده

زمینه و هدف به نظر می رسد که افراد افسرده به دلیل داشتن نگرشهای منفی، دلسوزی و بخشایش کمتری نسبت به خود و دیگران داشته باشند، برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی انجام گرفت

ادامه مطلب